11. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SỐ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC BẰNG PHẦN MỀM ARCGIS ONLINE

Hà Lê Thị

Giới thiệu

Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển vì vậy bản đồ số luôn được lựa chọn bởi vì bản đồ số luôn cung cấp nhiều thông tin hơn các bản đồ truyền thống. Trong khi bản đồ truyền thống không đạt hiệu quả cho việc mô tả thế giới thực, chúng ta luôn phải nhìn vào đó và tưởng tượng thì bản đồ số lại là giải pháp tốt nhất để có thể gắn thêm các thông tin hình ảnh vào các đối tượng. Mục đích của bài báo là thành lập một bản đồ kỹ thuật số các trường đại học thuộc khu vực thành phố Thủ Đức và sử dụng phần mềm ArcGIS Online, đây là một nền tảng lập bản đồ GIS do ESRI tạo ra.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. ESRI (2011). GIS through the cloud. Tài liệu hội thảo khách hàng của ESRI Việt Nam.
[2]. Dabhade, Amrapali C., and K. V. Kale (2014). GIS based health care information system for Aurangabad city. International Journal of Engineering and Innovative Technology, 4(1).
[3]. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2020). Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh”. Bản gốc lưu trữ ngày 09 tháng 01 năm 2021.
[4]. Sỹ Đông (2020). “Thành phố trong thành phố” đầu tiên có gì đặc biệt?. Thanh Niên. https://thanhnien.vn/thanh-pho-trong-thanh-pho-dau-tien-co-gi-dac-biet-1851023422.htm#.

Các tác giả

Hà Lê Thị
tuan.nghiem.rsc@gmail.com (Liên hệ chính)
Lê Thị, H. (2023). 11. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ SỐ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC BẰNG PHẦN MỀM ARCGIS ONLINE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (48), 110–117. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/532
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 45
Download :5