16. TỌA ĐÀM XIN Ý KIẾN DỰ THẢO CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hạnh Phạm Thị

Giới thiệu

Sáng ngày 18/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì Tọa đàm xin ý kiến Dự thảo chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường trình độ đại học. Buổi Tọa đàm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các chuyên gia về lĩnh vực giáo dục, môi trường trong cả nước.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Hạnh Phạm Thị
pthanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thị, H. (2023). 16. TỌA ĐÀM XIN Ý KIẾN DỰ THẢO CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 185–188. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/520
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả