9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO

Thu Trịnh Thị Hoài, Quang Nguyễn Văn, Tùng Nguyễn Thanh, Thảo Ngô Thị Phương

Giới thiệu

GNSS-RO được gọi GNSS vô tuyến che khuất là một kỹ thuật viễn thám vệ tinh, trong đó các vệ tinh GNSS truyền tín hiệu đi qua bầu khí quyển của Trái đất sẽ bị khúc xạ và được nhận bởi một máy thu GNSS trên vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp (LEO). GNSS-RO cung cấp hồ sơ khúc xạ khí quyển chính xác. Kỹ thuật vô tuyến che khuất RO là một kỹ thuật mới được đánh giá cao và được rộng rãi để nghiên cứu bầu khí quyển Trái đất. Trong nghiên cứu này tập trung vào việc ứng dụng GNSS-RO để ước tính nhiệt độ và độ cao tầng đối lưu là những thông số khí quyển quan trọng cho khu vực Vu Gia - Thu Bồn. Dữ liệu GNSS-RO sử dụng từ các chương trình GRACE, MetOP và COSMIC từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 12 năm 2012. Kết quả tính toán xác định nhiệt độ vào độ cao tầng đối lưu trong khu vực có giá trị 16,426 ± 0,440 km và 195,5 ± 1,8 K.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Consortium, T. R. S. (2021). The Radio Occultation Processing Package (ROPP) Forward Model Module User Guide.
[2]. Hajj, G. A., Kursinski, E., Romans, L., Bertiger, W., & Leroy, S. (2002). A technical description of atmospheric sounding by GPS occultation. Journal of Atmospheric and solar-terrestrial physics, 64(4), 451 - 469.
[3]. Kursinski, E., Hajj, G., Schofield, J., Linfield, R., & Hardy, K. R. (1997). Observing Earth's atmosphere with radio occultation measurements using the Global Positioning System. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 102(D19), 23429 - 23465.
[4]. Rennie, M. (2010). The impact of GPS radio occultation assimilation at the Met Office. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society: A journal of the atmospheric sciences, applied meteorology and physical oceanography, 136(646), 116 - 131.
[5]. Seidel, D. J., & Randel, W. J. (2006). Variability and trends in the global tropopause estimated from radiosonde data. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 111(D21).
[6]. Sievert, T. (2019). GNSS Radio Occultation Inversion Methods and Reflection Observations in the Lower Troposphere. Blekinge Tekniska Högskola.
[7]. Steiner, A. BC Lackner, F. Ladstädter, B. Scherllin-Pirscher, U. Foelsche and G. Kirchengast (2011). GPS radio occultation for climate monitoring and change detection. Radio Sci, 46.
[8]. WMO (1957). Definition of tropopause. Geneva: World Meteorological Organisation.

Các tác giả

Thu Trịnh Thị Hoài
tththu@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Quang Nguyễn Văn
Tùng Nguyễn Thanh
Thảo Ngô Thị Phương
Trịnh Thị Hoài, T., Nguyễn Văn, Q., Nguyễn Thanh, T., & Ngô Thị Phương, T. (2023). 9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 86–93. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 3 4 5 6 7 8 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2