16. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham gia điểm cầu trực tuyến Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

admin admin

Giới thiệu

Sáng 23/3 tại Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hàng trăm điểm cầu từ các tỉnh, thành phố, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham gia điểm cầu trực tuyến với hơn 50 giảng viên và sinh viên.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

admin admin
ndmanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
admin, admin. (2023). 16. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham gia điểm cầu trực tuyến Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (45), 170–172. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/487
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.