8. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Hồng Nguyễn Ngọc

Giới thiệu

Bắc Bình là một huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận, tại khu vực này, hoang mạc hóa ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tổng diện tích đất bị thoái hóa là 65.282 ha, chiếm 35,76% diện tích tự nhiên. . Hiện nay, Bắc Bình có cả hạn khí tượng, hạn nông nghiệp và hạn thủy văn, trong đó nghiêm trọng nhất là hạn nông nghiệp (74,7% tổng diện tích tự nhiên với khoảng 136.294 ha); Bắc Bình hiện có 3 dạng hoang mạc hóa:hoang mạc cát (34.188 ha chiếm 18,73% diện tích tự nhiên), hoang mạc đất cằn (diện tích 41.485 ha, chiếm 22,73%), hoang mạc đá (889 ha, chiếm 0,49%). 5 giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012).Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[2]. Nguyễn Lập Dân; Nguyễn Đình Kỳ; Vũ Thị Thu Lan (2012).Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội.
[3]. Phạm Châu Hoành (2007).Tác hại của hạn hán, hoang mạc hoá và thoái hoá đất đến SXNN - giải pháp sống chung với hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận. Báo cáo khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận.
[4]. Phạm Quang Vinh và nnk (2012). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và HMH đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội ở khu vực Nam Trung Bộ. Đề tài Nghị định thư Việt - Bỉ.
[5]. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình (2016).Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Bình giai đoạn 2016 - 2020. Bình Thuận.

Các tác giả

Hồng Nguyễn Ngọc
nnhong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Ngọc, H. (2017). 8. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 65–72. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/46
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 86
Download :33