13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh, Thủy Lê Thu, Ái Tống Thị Huyền, Thuận Đặng Thế

Giới thiệu

Chlorophyll-a là chỉ thị đặc trưng cho sự có mặt và số lượng của tảo, vi khuẩn lam; thường được dùng như một chỉ số cơ bản để đánh giá độ phú dưỡng hay chất lượng nước của các thủy vực nội địa vì nó phản ảnh trực tiếp sức khỏe của hệ sinh thái thủy sinh. Sử dụng dữ liệu viễn thám để tính toán hàm lượng Chlorophyll-a là một trong những ứng dụng cơ bản trong giám sát chất lượng nước, với ưu thế cung cấp thông tin thường xuyên và liên tục quan sát trong một vùng rộng lớn. Bài báo trình bày kết quả sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để xác định phân bố hàm lượng Chlorophyll-a khu vực đầm phá và cửa biển Thuận An - Thừa Thiên Huế phục vụ công tác đánh giá hiện trạng môi trường nước. Giá trị thực đo và giá trị tính toán trên ảnh là tương đồng, hoàn toàn khả thi khi ứng dụng ảnh VNREDSat-1 vào tính toán hàm lượng Chlorophyll-a.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bonansea, M.; Rodriguez, M.C.; Pinotti, L.; Ferrero, S. Using multi-temporal Landsat imagery and linear mixed models for assessing water quality parameters in Río Tercero reservoir (Argentina). Remote Sens. Environ. 2015, 158, 28 - 41
[2]. Buma, W.G.; Lee, S.I. Evaluation of sentinel-2 and landsat 8 images for estimating chlorophyll-a concentrations in lake Chad, Africa. Remote Sens. 2020, 12, 2437.
[3]. Chapman D., (1992). Water quality assessments, 1st Ed., Chapman & Hall. WHO, UNESCO, UNEP, Great Britain.
[4]. Chu Xuân Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Hoàng Hải, Bùi Doãn Cường, Nguyễn Lan Anh, Trần Tân Phong, Đỗ Thị Phương Thảo. Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 đánh giá chất lượng nước phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Số 23, tháng 12/2018, trang 3 - 12.
[5]. Duan, H.; Zhang, Y.; Zhang, B.; Song, K.; Wang, Z. Assessment of chlorophyll-a concentration and trophic state for Lake Chagan using Landsat TM and field spectral data. Environ. Monit. Assess 2007, 129, 295 - 308.
[6]. Dương Thanh Nghị (2016). Báo cáo đề tài "Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Bắc 2016". Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 55 trang.
[7]. Lê Minh Sơn (2008), Thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và hàm lượng Chlorophyll-a khu vực biển Đông từ ảnh MODIS. Tạp chí viễn thám và địa tin học số 5/2008.
[8]. Moses W., Gitelson A., Berdnikov S., Saprygin V., Povazhnyi V. (2012), Operational MERIS-based NIR-red algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations in coastal waters - The Azov Sea case study. Remote Sensing of Environment 121, 118 - 124
[9]. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền (2017). Phân tích tương quan giữa giá trị NDVI với hàm lượng Chlorophyll-a để thành lập bản đồ phân bố lục bình trên các con sông chảy qua tỉnh Bình Dương. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số 4 (35) - 2017
[10]. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Thử nghiệm mô hình hóa sự phân bố không gian của hàm lượng Chlorophyll-a và chỉ số trạng thái phú dưỡng nước Hồ Tây sử dụng ảnh Sentinel-2A. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016) 121 - 130.
[11]. Nguyễn Văn Thảo (2015), Nghiên cứu các phương pháp phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước ven bờ bằng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và độ phân giải trung bình, đa thời gian; Áp dụng thử nghiệm cho ảnh của vệ tinh VNREDSat-1. Đề tài thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 - 2015, mã số VT/CB-01/14-15.
[12]. O'Reilly J., Maritorena S., Mitchell G., Siegel D., Carder K., Garver S., Kahru M., and McClain C. (1998). Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 103, NO. Cll, PAGES 24, 937 - 24, 953.
[13]. Tilstone G, Angel-Benavides I., Pradhan Y., Shutler J., Groom S., Sathyendranath S. (2011). An assessment of chlorophyll-a algorithms available for SeaWiFS in coastal and open areas of the Bay of Bengal and Arabian Sea, Remote Sensing of Environment 115, 2277 - 2291.
[14]. Vũ Văn Tác (2014), Phân bố hàm lượng chlorophyll trung bình tháng vùng biển Đông từ tháng 8/2011 đến 7/2012. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 14, Số 1; 2014: 25 - 31 ISSN: 1859 - 3097.
[15]. Website: //thuathienhue.gov.vn/

Các tác giả

Huy Chu Xuân
Chung Phạm Văn
Thảo Đỗ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Liên hệ chính)
Ngọc Nguyễn Minh
Phước Lê Anh
Tuấn Lê Anh
Thủy Lê Thu
Ái Tống Thị Huyền
Thuận Đặng Thế
Chu Xuân, H., Phạm Văn, C., Đỗ Thị Phương, T., Nguyễn Minh, N., Lê Anh, P., Lê Anh, T., Lê Thu, T., Tống Thị Huyền, Ái, & Đặng Thế, T. (2022). 13. SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSAT-1 XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL-A KHU VỰC ĐẦM PHÁ VÀ CỬA BIỂN THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 121–128. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/468
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>