10. HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI NHỰA TRONG SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như

Giới thiệu

Nhằm đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nhựa trong sinh hoạt hộ gia đình tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, tháng 12/2021 đến tháng 6/2022, nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nhựa trong sinh hoạt hộ gia đình và đề xuất giải pháp quản lý tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số phát sinh chất thải nhựa tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trung bình là 0,124 kg/người/ngày. Trong đó, nhựa LDPE chiếm tỷ lệ cao nhất với 25,16 %, tiếp theo là nhựa PP chiếm tỷ lệ 19,85 %, tiếp theo là nhựa PS chiếm tỷ lệ 16,48 % tiếp đến là nhựa HDPE chiếm tỷ lệ 14,28 %, kế tiếp là nhựa PVC chiếm tỷ lệ 9,36 %, sau đó là nhựa PET chiếm tỷ lệ 9,06 %, thấp nhất là các loại nhựa khác với 5,81 %. Người dân có nhận thức rõ ràng về tác hại của chất thải nhựa, tuy nhiên việc thay đổi thói quen hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa là một thách thức lớn đối với nhà quản lý. Nghiên cứu cũng đã đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu chất thải nhựa trong sinh hoạt hộ gia đình đó là giải pháp giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng tại địa bàn nghiên cứu, thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo Luật bảo vệ môi trường 2020.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân (2020). Tổng hợp dân số theo đơn vị hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân (Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 31/12/2020).
2. Glover T (2003). Developing operational definitions and measuring interobserver reliability using house crickets (Acheta domesticus). In exploring animal behavior in laboratory and field, ed. B. J. Ploger and K. Yasukawa, 31 - 40, San Diego. Academic Press.
3. Trịnh Văn Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Khắc Thành, Nguyễn Như Yến (2021). Đánh giá hiện trạng phát sinh và nhận thức của người dân về rác thải nhựa tại huyện Thanh Hà, Hải Dương. Tạp chí Môi trường (chuyên đề IV, tháng 12.2021): 82 - 85.
4. Hoàng Thị Huê, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Màu Danh Huy, Phạm Hồng Tính (2020). Hiện trạng quản lý và nhận thức của người dân về chất thải nhựa tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4/2020: 144 - 152.
5. Phạm Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Đắc Trường (2021). Quản lý và nhận thức của người dân về chất thải nhôm, nhựa trong sinh hoạt hộ gia đình tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15/2021: 190 - 198.
6. Jambeck J. R., R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347, 768 - 771.
7. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân (2021). Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
8. Vijaya S. Sangawar and Seema S. Deshmukha (2012). A short overview on
development of the plastic waste managementy: environmental issues and challenges. Scientific Reviews & Chemical Communications (SRCC).

Các tác giả

Hương Nguyễn Quỳnh
Hạnh Nguyễn Thị Hồng
nthhanh.mt@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thành Nguyễn Khắc
Yến Nguyễn Như
Nguyễn Quỳnh, H., Nguyễn Thị Hồng, H., Nguyễn Khắc, T., & Nguyễn Như, Y. (2022). 10. HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI NHỰA TRONG SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 98–107. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/465
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24