06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng

Giới thiệu

Vùng đồng bằng ven biển Sông Mã là khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chính vì vậy, khu vực này đòi hỏi nhiều về nhu cầu sử dụng nước và yêu cầu giảm nhẹ thiên tai do nguồn nước gây ra. Bên cạnh đó, vùng hạ lưu Sông Mã đổ ra biển qua nhiều cửa sông, vì thế về mùa cạn, khi mực nước tại các trạm phía hạ du thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm, lượng dòng chảy từ thượng nguồn đổ về giảm mạnh, tạo cơ hội cho mặn càng tiến sâu vào trong nội đồng, đặc biệt trong những năm ảnh hưởng của El Nino thì mặn càng tiến sâu vào trong sông, gây thiệt hại không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản ở vùng ven biển. Bài báo này tập trung nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ xâm nhập mặn vùng hạ lưu Sông Mã trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng việc sử dụng phương pháp mô hình toán (Mike Nam, Mike 11) dựa trên nguyên lý mô phỏng dòng chảy và truyền tải mặn, quá trình khai thác sử dụng nước tại các cống dọc sông trong khu vực nghiên cứu và công cụ GIS để xây dựng bản đồ nguy cơ tương ứng với các trường hợp khác nhau về biên lưu lượng đầu vào của mô hình. Kết quả cho thấy những vùng nguy cơ cao tập trung tại những xã ven biển chịu ảnh hưởng của nước biển. So với nhóm kịch bản hiện trạng thì các nhóm kịch bản BĐKH khi xét đến sự thay đổi lượng mưa và dòng chảy mùa kiệt trên lưu vực các sông có mức độ tăng giảm khác nhau, nên tổng hòa các điều kiện biên lại thì xu thế gia tăng khoảng cách xâm nhập mặn lớn nhất trên các tuyến sông có sự biến động không lớn, chỉ chênh lệch từ 0,1 - 1,5 km so với hiện trạng. Bản đồ xác định mức độ nguy cơ xâm nhập trong điều kiện BĐKH sẽ cho thấy bức tranh về xu thế xâm nhập mặn trong tương lai, làm cơ sở cho việc định hướng các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu tác hại do xâm nhập mặn gây ra.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Thái Ân, Trần Thị Lệ Hằng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Văn Bé (2017). Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến công tác quản lý nguồn tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, vol. Phần A: 104 - 112. Doi: 10.22144/ctu.jun.2017.116, no. tập 52, 2017.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu.
[3]. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Chu, Bắc Sông Mã (2018). Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật của các trạm bơm.
[4]. Vũ Ngọc Dương (2017). Nghiên cứu chế độ vận hành thích nghi hồ chứa nước Cửa Đạt trong mùa kiệt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Trường Đại học Thủy Lợi, Luận án Tiến sĩ kĩ thuật.
[5]. Nguyễn Văn Dũng (2018). An Giang ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, vol. Kỳ I, pp. 47 - 48, July 2018.
[6]. Lã Thanh Hà (2014). Xây dựng mô hình dự báo xâm nhập mặn vùng hạ lưu Sông Mã, Sông Yên tỉnh Thanh Hóa.
[7]. Đoàn Thanh Hằng (2010). Xây dựng chương trình dự báo xâm nhập mặn đồng bằng Sông Hồng - Thái Bình. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
[8]. Phạm Việt Hòa (2019). Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre. Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM. Đề tài NCKH cấp Quốc gia.
[9]. Lê Thị Thường (2021). Nghiên cứu cơ sở khoa học phân vùng hạn - mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho vùng đồng bằng ven biển Sông Mã. Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi.
[10]. Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước (2016). Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Việt Nam. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia.
[11]. Phan Hoàng Vũ và nnk (2016). Phân vùng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp dưới tác động của xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần A - Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, No. 42, p. 70 - 80.

Các tác giả

Minh Hoàng Thị Nguyệt
Thường Lê Thị
ltthuong.kttv@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Vũ Nguyễn Trọng
Hoàng Thị Nguyệt, M., Lê Thị, T., & Nguyễn Trọng, V. (2022). 06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 53–69. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/461
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 302
Download :82

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26