17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Kiều Trần Duy

Giới thiệu

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực TN&MT hàng chục năm, trong đó đào tạo nhân lực về lĩnh vực khí tượng thủy văn xấp xỉ 70 năm. Đào tạo nhân lực KTTV được bắt đầu từ năm 1955 và liên tục cho đến nay.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Kiều Trần Duy
tdkieu@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Duy, K. (2022). 17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 169–172. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/422
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả