3. XÂY DỰNG DEM ĐỂ PHỤC VỤ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT CHO TRẬN LŨ NĂM 1999 HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Minh Hoàng Thị Nguyệt, Tình Trần Văn

Giới thiệu

Sông Hương là lưu vực quan trọng nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa hình lưu vực chủ yếu là đồi núi bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp. Lưu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi các trận bão lũ làm cho khu vực hạ lưu gây ngập lụt nghiêm trọng. Do đó, các biện pháp phòng tránh thiên tai cần phải được thực hiện để hạn chế tác hại do bão, lũ gây nên. Bài báo giới thiệu về phương pháp và kết quả xây dựng bản đồ số độ cao DEM từ bản đồ địa hình bằng phần mềm ARCGIS  phục vụ xây dựng bản đồ ngập lụt cho trận lũ xảy ra vào tháng XI năm 1999 trên lưu vực sông Hương.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Th.S Phạm Văn Chiến, PGS.TS Trần Thục. Nghiên cứu dự báo lũ lưu vực sông Hương. Viện khí tượng thủy văn : Hội thảo khoa học lần thứ 9.
[2]. Trường Đại học Thủy Lợi (2000) Thuyết minh tổng hợp điều tra khảo sát lũ lịch sử hệ thống sông Hương - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Nội.
[3]. Ts. Đặng Thanh Mai (2010). Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn – Vu Gia, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.
[4]. Nguyễn Thị Bích Ngọc (2016), Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ cho lưu vực sông Hương, luận văn thạc sĩ, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.
[5]. HEC (Hydrologic Engineering Center), (2016), HEC-RAS River Analysis System, Applications guide. Hydrologic Engineering Center

Các tác giả

Ngọc Nguyễn Thị Bích
ntbngoc@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Minh Hoàng Thị Nguyệt
Tình Trần Văn
Nguyễn Thị Bích, N., Hoàng Thị Nguyệt, M., & Trần Văn, T. (2017). 3. XÂY DỰNG DEM ĐỂ PHỤC VỤ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT CHO TRẬN LŨ NĂM 1999 HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 20–26. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/41
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31