12. MỘT SỐ TIỀU CHÍ ĐỀ XUẤT KHI XÂY DựNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VIỄN THAM VIỆT NAM TRÊN TRÊN CƠ SỞ XU THẾ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRỂN THẾ GIỚI QUA HAI GIAI ĐOẠN

Hưng Lê Quốc, Anh Nguyễn Dương

Giới thiệu

Hiện nay, nhiều nước phát triển đã bắt đầu chuyển sang văn minh tri thức - trí tuệ. Các quốc gia đang phát triển cũng tích cực áp dụng những tiến bộ mới của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ viễn thám nhằm tạo cơ hội đi tắt đón đầu, phát huy lợi thế cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá và chủ động hội nhập. Cùng với những thành tựu trong nghiên cứu vũ trụ và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám hiện đại đã hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả cao cho nhiều hoạt động kinh tế xã hội quan trọng như: Điều tra cơ bản, khai thác và quản lý tài nguyên, giám sát và bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, quốc phòng - an ninh. Nhờ đó công nghệ viễn thám có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển lâu bền của mọi quốc gia. Bài báo giới thiệu một số ứng dụng trong hai (02) giai đoạn phát triển viễn thám trên thế giới, đề xuất các tiêu chí phục vụ định hướng phát triển viễn thám tại Việt Nam.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trang thông tin điện tử của Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: http://www.sti.vast.ac.vn.
[2]. Earth observations in support of national strategies for disaster rrisk management. Final Issue, dated 25 February 2015.
[3]. Earth Observation Strategic Implementation Plan 2015-2017. UK Space Agency, Version 1 July 2015.
[4]. Science for Environment Policy Future Brief: Earth Observation's potential for the EU Environment. Science Communication Unit, University of the West of England, Bristol (2012).
[5]. Strategy for Earth Observation from Space 2013-16. UK Space Agency.
[6]. NASA Strategic Plan 2014. National Aeronautics and Space Administration
[7]. Europe unveils British astronaut. BBC News. 20 May 2009. Retrieved 27 April 2010.
[8]. Canadian Space Agency Act. Department of Justice. Retrieved 2011-05-29.
[9]. ESA and Canada renew partnership in space science and technology. European Space Agency. 15 December 2010. Retrieved 2014-02-02.

Các tác giả

Hưng Lê Quốc
quochungrs@gmail.com (Liên hệ chính)
Anh Nguyễn Dương
Lê Quốc, H., & Nguyễn Dương, A. (2017). 12. MỘT SỐ TIỀU CHÍ ĐỀ XUẤT KHI XÂY DựNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VIỄN THAM VIỆT NAM TRÊN TRÊN CƠ SỞ XU THẾ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRỂN THẾ GIỚI QUA HAI GIAI ĐOẠN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 100–104. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/37
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 7
Download :4

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3