14. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Khánh Đào Văn, Nga Nguyễn Thị

Giới thiệu

Hoành Bồ là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hạ Long hơn 10 km về phía Nam. Năm 2019, với tổng diện tích đất tự nhiên là 84.353,34 ha chiếm gần 14% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, thuận lợi cho việc phát triển và giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội. Hiện nay Hoành Bồ là một phường thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Phường được thành lập vào đầu năm 2020 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ cũ, sau khi toàn bộ diện tích và dân số của huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào thành phố Hạ Long. Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị cũng như công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng, tạo áp lực lớn đến quỹ đất của huyện chính vì vậy đã gây khó khăn cho công tác hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ). Mặc dù hoạt động, quy trình thực hiện của VPĐKQSDĐ được thực hiện theo quy định, tuy nhiên ở mỗi địa phương lại gặp phải những khó khăn riêng do đặc thù riêng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động của VPĐKQSDĐ là rất cần thiết trong việc hỗ trợ cải thiện và nâng cao hoạt động của VPĐKQSDĐ tại huyện Hoành Bồ được hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được một số hoạt động của Văn phòng trong giai đoạn năm 2017 - 2020. Đồng thời đưa ra được kết quả đánh giá của cán bộ và người dân về hoạt động của VPĐKQSDĐ, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ thành phố Hạ Long trong thời gian tới.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017). Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai 2013. Nxb Lao động.
[3]. Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng (2007). Quản lý đất đai và thị trường bất động sản. Nxb Bản đồ.
[4]. Tổng cục Quản lý đất đai (2009). Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp trong cả nước.
[5]. Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019). Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh.
[6]. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoành Bồ. Báo cáo tổng kết các năm từ 2017, 2018, 2019.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
dvkhanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nga Nguyễn Thị
Đào Văn, K., & Nguyễn Thị, N. (2021). 14. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 137–147. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/353
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33