12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)

Thuận Nguyễn Đức, Quỳnh Nguyễn Tiến

Giới thiệu

Máy bay không người lái (UAV) là một tiến bộ kỹ thuật xuất hiện khoảng nửa thế kỷ trở lại đây, nó được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực quốc phòng, lĩnh vực kinh tế quốc dân trên thế giới cũng như ở nước ta và đã thu được nhiều kết quả đáng kể nhờ những ưu điểm của nó. Bài báo nghiên cứu các ảnh hưởng đến độ chính xác của đo ảnh UAV như: ảnh hưởng của độ cao bay chụp; ảnh hưởng của tham số máy chụp ảnh; ảnh hưởng của độ phủ chụp ảnh; ảnh hưởng của phần mềm và thuật toán ứng dụng khi xử lý ảnh UAV; ảnh hưởng của mật độ và sự phân bố điểm kiểm tra mặt đất; ảnh hưởng của đặc điểm địa hình khu đo. Kết quả bài báo đã phân tích ảnh hưởng các yếu tố trên và đề ra giải pháp thích hợp nhằm nâng cao độ chính xác và tính kinh tế khi ứng dụng UAV trong công tác đo vẽ bản đồ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đỗ Trọng Tuấn (2015). Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh hàng không chụp bằng máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa chính (Thử nghiệm tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[2]. Henri Eisenbeiß (2009). UAV Photogrammetry. ETH ZURICH for the degree of Doctor of Sciences.
[3]. Manyoky M, Theiler P, Steudler D, Eisenbeiss H (2011). Unmanned aerial vehicle in cadastral applications. Int. Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Zurich, Switzerland, 38 (1/C22).
[4]. Lều Huy Nam (2014). Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng thiết bị không người lái Trimble UX5 trong công tác thành lập bản đồ. Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật, Trường đại học Mỏ - Địa chất.
[5]. Phan Thị Anh Thư, Lê Văn Trung (2011). Thu nhận ảnh bằng máy bay không người lái phục vụ công tác thành lập bản đồ. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2011.
[6]. Tonkin và Midgley (2016). Ground-Control Networks for Image Based Surface Reconstruction: An Investigation of Optimum Survey Designs Using UAV Derived Imagery and Structure-from-Motion Photogrammetry. Remote Sens. 2016, 8(9), 786; https://doi.org/10.3390/rs8090786.

Các tác giả

Thuận Nguyễn Đức
Quỳnh Nguyễn Tiến
nt.quynh.hn@gmail.com (Liên hệ chính)
Nguyễn Đức, T., & Nguyễn Tiến, Q. (2021). 12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV). Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 120–125. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/351
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.