9. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP THỔ NHƯỠNG THEO MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM

Minh Đặng Tuyết

Giới thiệu

Trong những năm gần đây, lũ lụt ở miền Trung nói chung và lưu vực sông Lam nói riêng xảy ra thường xuyên với mức độ nghiêm trọng hơn về người, của cải và môi trường sinh thái. Việc phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do lũ đang là một vấn đề hết sức cấp bách được nhiều tổ chức và các nhà khoa học trên thế giới cũng như Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Để tìm ra được giải pháp hạn chế lũ lụt, cần phải phân tích và nghiên cứu các yếu tố tác động trực tiếp đến lũ. Nguyên nhân tác động đến lũ lụt kéo dài ngoài lượng mưa, độ dốc, mật độ lưới sông, loại hình sử dụng đất thì khả năng thấm nước của các loại đất cũng là tác nhân chính đến nguy cơ lũ. Việc thực hiện các giải pháp sẽ dễ dàng hơn nếu dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng này thể hiện trên bản đồ với các mức độ nguy cơ tương ứng. Bài báo này trình bày tóm tắt phương pháp thành lập bản đồ phân cấp thổ nhưỡng bằng công nghệ GIS. Đây sẽ là các tài liệu có ích cho việc phân vùng ngụy cơ và cảnh báo lũ trong khu vực nghiên cứu.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn, (2008). Giảm thiểu lũ lụt ở lim vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở quy hoạch thảm thực vật. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 48, trang 143 - 152
[2]. Trần Duy Kiều (2015). Đề tài nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ
[3], Uông Đình Khanh (2007). Phân tích tác động của nhân tố địa chất, địa mạo tới việc hình thành các tai biến thiên nhiên (lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở, xói lở bờ sông) lưu vực sông Hương, Viện Địa lý, Hà Nội.
[4]. Andi Besse Rimba, Martiwi Diah Setiawati, Abu Bakar Sambah, and Fusanori Miura (2017). Physical Flood Vulnerability Mapping Applying Geospatial Techniques in Okazaki City, Aichi Prefecture, Japan, Urban Sci. 1,7; doi:10.3390/urbanscil010007
[5]. Tejedor, M.; Neris, J.; Jiménez, c. (2013). Soil Properties Controlling Infiltration in Volcanic Soils (Tenerife, Spain). Soil Sci. Soc. Am. J., 77, 202-212.
[6]. Yashon o. Ouma and Ryutaro Tateishi (2014). Urban Flood Vulnerability and Risk Mapping Using Integrated Multi-Parametric AHP and GIS: Methodological Overview and Case Study Assessment, Water, p 1515 -1545, doi:10.3390/w6061515.

Các tác giả

Minh Đặng Tuyết
dtminh@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Đặng Tuyết, M. (2017). 9. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP THỔ NHƯỠNG THEO MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 74–78. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/34
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2