16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Mạnh Nguyễn

Giới thiệu

Sau thời gian làm việc tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (từ ngày 22 đến ngày 26/01/2021), Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 11 tiêu chuẩn của 3 chương trình đào tạo gồm ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối phụ trách 3 chương trình đào tạo của 3 khoa, tổ chức thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng khác nhau cũng như thu thập ý kiến phản hồi và khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Mạnh Nguyễn
tapchikhtnmt@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn, M. (2021). 16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 159–160. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/339
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>