06. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIẢO CỔ LAM, DÂY THÌA CANH, SÂM CAU TRỒNG TẠI XÃ ĐẠI ĐÌNH, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

Huyền Lưu Văn, Tùng Nguyễn Thanh, Linh Vũ Mỹ

Giới thiệu

Vĩnh Phúc nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, nên vùng khu vực trung du của tỉnh có nguồn tài nguyên cây thuốc phong phú và đa dạng, trong đó có Giảo cổ lam (Gynostemma pubescens (Gagnep.) C. Y. Wu.), Dây thìa canh (Gymnema silvestre (Retz.) R. Br. ex Schult.) và Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.). Kết quả nghiên cứu cho thấy, Giảo cổ lam có t lệ nảy chồi từ cành giâm lên tới trên 87%, Dây thìa canh có tỷ lệ nảy mầm từ hạt hơn 82% và Sâm cau cũng có tỷ lệ sống lên tới 77%. Tất cả các chỉ số sinh trưởng và phát triển của các loài như chiều cao, số nhánh (đối với Giảo cổ lam, Dây thìa canh) hay chỉ số lá và chiều dài (đối với Sâm cau) đều tăng liên tục trong khoảng thời gian theo dõi 15, 30 và 45 ngày. Năng suất của các loài cũng ở mức cao (Giảo cổ lam 24 tấn/ha/năm, Dây thìa canh 3,7 tấn/ha/năm, Sâm cau 1,95 tấn/ha/năm). Nếu tính theo giá hiện hành thì giá trị thu được từ trồng các loại cây dược liệu này khoảng 360 - 585 triệu đồng/ha/năm. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý có những chiến lược đầu tư nhân rộng mô hình trồng 3 loài cây thuốc này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và bảo tồn các loài cây thuốc có giá trị.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Võ Văn Chi (2012). Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nxb Y học, Hà Nội, Tập 1, 1.675 trang, Tập 2, 1.541 trang.
[2]. Đỗ Tất Lợi (2000). Những Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nxb Y học, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Tập, Đinh Văn Mỵ, Phạm Anh Thắng (2000). Kết quả bước đầu nghiên cứu bảo tồn ngoại vi (ex situ con.) một số cây thuốc quý hiếm bị đe doạ tuyệt chủng tại trại thuốc Sa Pa và Tam Đảo. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987 - 2000), 590 - 592.
[4]. Đỗ Văn Tuân (2011). Nghiên cứu cơ sở khoa học góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Luận án Tiến sỹ Sinh học, Hà Nội.
[5]. Nguyễn Nghĩa Thìn (2008). Các phương pháp nghiên cứu thực vật. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[6]. Nguyễn Nghĩa Thìn (2007). Các phương pháp nghiên cứu thực vật. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
[7]. Viện Dược liệu (2006). Nghiên cứu cây thuốc từ thảo mộc. Nxb KHKT, Hà Nội.
[8]. Maurie Schmid (1958). Flore agrostologique de L’Indochine L’Agronomie Tropicale (Vol XIII, No1).

Các tác giả

Huyền Lưu Văn
lvhuyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tùng Nguyễn Thanh
Linh Vũ Mỹ
Lưu Văn, H., Nguyễn Thanh, T., & Vũ Mỹ, L. (2021). 06. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIẢO CỔ LAM, DÂY THÌA CANH, SÂM CAU TRỒNG TẠI XÃ ĐẠI ĐÌNH, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 57–63. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/329
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4