02. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Hằng Trần Thị Minh, Giang Đinh Lam, Hoa Trần Thị

Giới thiệu

Rác thải nhựa đang là vấn đề mang tính toàn câu hiện nay. Theo nghiên cứu năm 2015 của các nhà khoa học Mỹ, Việt Nam là nước đứng thứ tư trên thế giới về lượng rác thải nhựa không được quản lý tốt bị trôi ra biển hàng năm. Một trong những nguyên nhân dẫn đến lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng chính là ý thức và hành vi tiêu dùng của con người. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá công tác truyền thông nâng cao nhận thức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phố Tuy Hòa đã thực hiện khá nhiều các hoạt động truyền thông về rác thải nhựa tại địa phương tuy nhiên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. 36% người được điều tra cho cho rằng lượng rác thải nhựa không giảm sau các hoạt động truyền thông. Kênh truyền thông ưa thích và hiệu quả nhất hiện nay là thông qua mạng xã hội và báo mạng. Kết quả này phản ánh xu thế xử dụng các thiết bị thông minh ngày càng tăng trong cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả truyền thông, thành phố Tuy Hòa cần chú trọng tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông, tích hợp các hoạt động truyền thông nhỏ lẻ vào nhiệm vụ môi trường thường xuyên của địa phương để nâng cao tính bền vững và lâu dài.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Geyer R., Jenna R. Jambeck J.R., Law K.L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7).
[2]. UN Environment Program (2018). Single-use plastic: A roadmap to sustainability.
[3]. Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Law, K. , (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347, p. 768 - 771.
[4]. UBND Tỉnh Phú Yên (2020). Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên 2015 - 2020
[5]. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh - GreenHub (2019). Báo cáo kiểm toán rác thải nhựa tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các tác giả

Hằng Trần Thị Minh
hangtm.vn@gmail.com (Liên hệ chính)
Giang Đinh Lam
Hoa Trần Thị
Trần Thị Minh, H., Đinh Lam, G., & Trần Thị, H. (2021). 02. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (36), 15–26. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/325
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4