06. THIẾT KẾ LƯỚI QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH VÀ BIẾN DẠNG BỀ MẶT DO CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HẦM TÀU ĐIỆN NGẦM GÂY RA

Bắc Nguyễn Xuân, Hương Phạm Thị Thu, Trang Trần Thị Thu

Giới thiệu

Bài viết nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô hình hóa đường hầm tàu điện ngầm với các thông số đầu vào là bán kính đường hầm, độ sâu đặt đường hầm, tính chất cơ lý của các lớp đất và tính chất của vỏ hầm. Mô hình hóa được thực hiện với các phương án khác nhau, thay đổi kích thước đường kính và mực sâu phân bố đường hầm. Thực hiện mô hình hóa thu được kết quả chuyển dịch và biến dạng bề mặt đất, tác giả đã đề xuất hàm đa thức với các biến là góc ma sát trong, bán kính đường hầm và độ sâu đặt được hầm. Từ đó, dự báo góc chuyển dịch đoạn Kim Mã - ga Hà Nội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đề xuất phương án thiết kế lưới quan trắc chuyển dịch bề mặt do công trình tàu điện ngầm gây ra.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. D.V. Panphilov (2005). Dự báo biến dạng bề mặt do tác động của xây dựng đường hầm tầu điện ngầm trên cơ sở mô hình hóa không gian. Luận án tiến sĩ, Matxcova.
[2]. Gusev V.N., Volokhov E.M (2003). Chuyển dịch và biến dạng đất đá. Trường Đại học Mỏ địa chất Xanhpetecbua, 83 trang.
[3]. Nguyễn Xuân Bắc (2012). Dự báo chuyển dịch và biến dạng của khối đất đá và trên bên mặt đất gây nên do tác động xây dựng đường hầm tầu điện ngầm ở thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Mỏ Xanhpetecbua, 120 trang.
[4]. Phạm Anh Tuấn (2006). Lựa chọn phương án tối ưu xây dựng đường hầm tầu điện ngầm tại thành phố lớn Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Matxcova.
[5]. Phan Văn Hiến, Đỗ Ngọc Đường (2007). Thiết kế tối ưu lưới trắc địa. 122 trang.
[6]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9360:2012. Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bảng phương pháp đo cao hình học.

Các tác giả

Bắc Nguyễn Xuân
nxbac@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hương Phạm Thị Thu
Trang Trần Thị Thu
Nguyễn Xuân, B., Phạm Thị Thu, H., & Trần Thị Thu, T. (2021). 06. THIẾT KẾ LƯỚI QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH VÀ BIẾN DẠNG BỀ MẶT DO CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HẦM TÀU ĐIỆN NGẦM GÂY RA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 61–67. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/312
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả