12. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC KHÔNG DOANH THU CHO Ô 12, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Linh Phùng Thị , Hùng Lê Việt, Chi Trần Thùy

Giới thiệu

Trong 4 quận nội thành nằm trong khu vực hạn chế phát triển của Hà Nội thì quận Đống Đa là khu vực khó khăn về cung cấp nước sạch nhất. Theo thống kê của xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa lượng khách hàng khu vực Ô12 chiếm 12,24%; lượng nước cấp vào chiếm khoảng 10,73%; nhưng tỷ lệ nước thu được tiền tại Ô12 rất thấp chỉ đạt trung bình từ 56 - 62%. Bài báo đưa ra nguyên nhân dẫn đến lượng nước không doanh thu tại Ô12 và các biện pháp để giảm thiếu lượng nước không doanh tại đây, cụ thể là sử dụng phương pháp phân vùng tách mạng. Ô12 được chia thành hai vùng, trên mỗi được lắp đặt các đồng hồ tổng kiểm soát lưu lượng, các đồng hồ đo áp lực được lắp đặt tại vị trí đầu mạng lưới và các điểm bất lợi nhất. Kiểm tra lưu lượng, áp lực làm việc cho giải pháp phân vùng tách mạng bằng phần mềm Epanet cho thấy vận tốc nước trong ống đảm bảo, mạng lưới đường ống cấp nước đảm bảo cấp nước đến toàn bộ khách hàng trong khu vực, tổng chiều dài mạng lưới nhỏ dễ dàng cho việc phát hiện những điểm rò rỉ nước đề có thể khắc phục nhanh nhất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quyết định 2147/QĐ- TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng chính phủ. Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025”;
[2]. Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội (2017). Quy trình quản lý mạng lưới, khách hàng, trạm bơm tăng áp.
[3]. Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội (2014). Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án “Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước và chống thất thoát thất thu khu vực còn lại (1,2 và 4) Ô 13, quận Đống Đa”.
[4]. Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam Viwase (2011). Quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
[5]. TCVN 5576 - 1991. Quy phạm quản lý kỹ thuật - Hệ thống cấp thoát nước.
[6]. TCVN 76 - 1979. Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước.
[7]. Chi hội cấp nước miền Nam (2011). Báo cáo của nhóm nghiên cứu phân vùng tách mạng giảm thất thoát, thất thu tại các tỉnh phía Nam.
[8]. Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ (1998). Cấp thoát nước, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
[9]. Võ Anh Tuấn (2013). Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật - công nghệ nhằm chống thất thoát nước cho hệ thống cung cấp nước sạch TP.HCM. Tập 18, số M1 - 2014, Tạp chí phát triển KH&CN.
[10]. Trần Nam Cường (2008). Ứng dụng SCADA vào phòng chống rò rỉ nước trong mạng lưới cấp nước. NXB Đại học Xây dựng.
[11]. Trịnh Ba Duy (2013). Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thất thoát, thất thu tại khu vực 1, Ô 22A quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Luận văn cao học, Đại học Xây dựng.
[12]. Võ Anh Tuấn (2014). Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn án tiến sĩ kỹ thuật, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh.

Các tác giả

Linh Phùng Thị
ptlinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hùng Lê Việt
Chi Trần Thùy
Phùng Thị , L., Lê Việt, H., & Trần Thùy, C. (2020). 12. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC KHÔNG DOANH THU CHO Ô 12, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 109–122. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/299
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31