07. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trang Bùi Thị Thu, Thương Nguyễn Thị Hoài

Giới thiệu

Môi trường sống ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Hiện nay chương trình giáo dục môi trường đã được đưa vào giảng dạy ở các trường mầm non tại Việt Nam, mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho việc hình thành và hoàn thiện nhân cách con người. Nghiên cứu này đánh giá hiện trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường và nhận thức của trẻ mầm non tại trường mầm non Hồ Tùng Mậu và trường mần non Vietkids, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy trường mầm non Hồ Tùng Mậu và trường mần non Vietkids với trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo cho trẻ học tập và vui chơi, phát triển toàn diện các lĩnh vực. Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường mà nhà trường đã và đang thực hiện là phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh. Giáo viên có những kiến thức cơ bản về môi trường hiện nay và quan tâm tới việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nhiều hơn qua những sự vật, sự việc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Phần lớn trẻ mầm non có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, cất đồ dùng học tập đúng nơi quy định; biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi; biết sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả ở mọi lứa tuổi. Trẻ đã biết bỏ rác đúng nơi quy định hay nhắc nhở người thân trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Trẻ đã nhận biết được một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lê Huy Bá (2000). Môi trường. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[2]. Lê Huy Bá, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Đức Vũ, Đàm Nguyên Thùy Dương (2002). Giáo dục môi trường. NXB Giáo dục.
[3]. Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003). Dự thảo tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình Tiểu học.
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học ở cấp Tiểu học.
[5]. Chương trình nghị sự 21 toàn cầu (1992). Kí kết tại Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janero, Brazil.
[6]. Nguyễn Hữu Dục, Vũ Thu Hương, Nguyễn Thị Vân Hương, Nguyễn Thị Thấn (2003). Giáo dục môi trường trong trường tiểu học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[7]. Nguyễn Thị Bích Hảo (2011). Bài giảng môn học giáo dục và truyền thông môi trường. Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
[8]. Vũ Thục Hiền, Phan Nguyên Hồng (2005). Giáo dục môi trường trong các trường học.
[9]. Nguyễn Thị Vân Hương (2000). Mội số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
[10]. Lê Văn Khoa (chủ biên), Phan Văn Nha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương (2009). Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường. NXB Giáo dục, tr. 158 - 159.

Các tác giả

Trang Bùi Thị Thu
btttrang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thương Nguyễn Thị Hoài
Bùi Thị Thu, T., & Nguyễn Thị Hoài, T. (2020). 07. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 55–67. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/294
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4