15. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN”

Mạnh Nguyễn

Giới thiệu

Sáng ngày 16/09/2020, tại hội trường nhà B trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị tổng kết “Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - chặng đường 10 năm phát triển”.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Mạnh Nguyễn
tapchikhtnmt@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn, M. (2020). 15. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN” . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 136–139. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/270
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>