15. PHONG THỦY VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Tuân Lê Cảnh, Hồng Đào Mạnh

Giới thiệu

Phong thủy còn có nhiều quan niệm khác nhau, nhưng đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng phong thủy có tính khoa học. Các ứng dụng của phong thủy trong thực tiễn là điều không ai có thể phủ nhận được. Phong thủy luôn luôn song hành với sự phát triển của xã hội. Phong thủy không chỉ đơn thuần trong vấn đề nhà cửa, mồ mả. Hiện nay phong thủy còn ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác, như y học, địa chất học,… Bài viết đề cập đến phong thủy liên quan đất đai.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Phê (chủ biên) (2004). Từ điển Tiếng Việt. Viện Ngôn ngữ học.
[2]. http://phongthuyhoangtra.vn/388-luan-thanh-long.
[3]. https://www.noithatgiakhanh.com/moi-quan-giua-ngu-hanh.
[4]. https://earth.google.com/web

Các tác giả

Tuân Lê Cảnh
lctuan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hồng Đào Mạnh
Lê Cảnh, T., & Đào Mạnh, H. (2020). 15. PHONG THỦY VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 128–134. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/225
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM

Nhung Đỗ Thị, Vân Nguyễn Thị Thảo, My Nguyễn Thị Diễm, Phương Đặng Đỗ Lâm, Đào Bùi Thị Thúy, Mạnh...
Abstract View : 117
Download :28

15. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỶ SỐ TẦN SUẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NHẠY CẢM TRƯỢT LỞ. KHU VỰC THỬ NGHIỆM: XÃ PHÌN NGAN, TỈNH LÀO CAI

Hiển Đỗ Minh, Hoàng Nguyễn Văn, Dũng Mai Lê, Hương Ngô Thị, Dũng Lương Hữu, Phong Nguyễn Bình
Abstract View : 266
Download :50