10. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT CHO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Hùng Lê Việt, Chi Trần Thùy, Linh Phùng Thị

Giới thiệu

Nhà máy nước Bắc Giang được thiết kế với công suất 25.000 m3/ngđ nhưng hiện nay nhà máy đang hoạt động với công suất trung bình khoảng 28.000 m3/ngđ, có thời điểm lên tới 30.000 m3/ngđ. Hiện nay thành phố Bắc Giang đang có tỷ lệ thất thoát trung bình khoảng 20%. Để đạt được mục tiêu tỷ lệ thất thoát là 15% vào năm 2020 thì việc giảm thất thoát cho mạng lưới cấp nước là rất cần thiết. Bài báo đưa ra nguyên nhân dẫn đến thất thoát nước của mạng lưới cấp nước thành phố Bắc Giang và các biện pháp duy trì rò rỉ thấp như chống rò rỉ chủ động; nâng cao công tác thanh kiểm tra mạng lưới; phân vùng tách mạng để quản lý lưu lượng và áp lực, dò tìm, phát hiện rò rỉ giảm thất thoát. Mạng lưới cấp nước khu vực trung tâm thành phố Bắc Giang được phân thành 19 vùng, số điểm đấu nối trung bình là 1.700. Trên mỗi vùng được lắp đặt các đồng hồ tổng kiểm soát lưu lượng, các đồng hồ đo áp lực được lắp đặt tại vị trí đầu mạng lưới và các điểm bất lợi nhất. Kiểm tra lưu lượng, áp lực làm việc cho giải pháp phân vùng tách mạng bằng phần mềm Epanet cho thấy vận tốc nước trong ống đảm bảo trong khoảng vận tốc kinh tế, tổng chiều dài mạng lưới nhỏ dễ dàng cho việc phát hiện những điểm rò rỉ nước đề có thể khắc phục nhanh nhất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quyết định 2147/QĐ- TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng chính phủ. Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2015.
[2]. Cục Hạ tầng Kỹ thuất - Bộ Xây dựng (2017). Báo cáo Đánh giá về cổ phần hóa trong các doanh nghiệp cấp nước.
[3]. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang (2017). Các số liệu thất thoát nước, mạng lưới cấp nước.
[4]. TCVN 5576 - 1991. Quy phạm quản lý kỹ thuật - Hệ thống cấp thoát nước;
[5]. TCVN 76 - 1979. Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước.
[6]. Chi hội cấp nước miền Nam (2011). Báo cáo của nhóm nghiên cứu phân vùng tách mạng giảm thất thoát, thất thu tại các tỉnh phía Nam.
[7]. Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ (1998). Cấp thoát nước. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
[8]. Võ Anh Tuấn (2013). Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật - công nghệ nhằm chống thất thoát nước cho hệ thống cung cấp nước sạch TP.HCM. Tập 18, số M1 - 2014, Tạp chí phát triển KH&CN.
[9]. Trịnh Ba Duy (2013). Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thất thoát, thất thu tại khu vực 1, ô 22A quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Luận văn cao học, Đại học Xây dựng.
[10]. Trần Nam Cường (2008). Ứng dụng SCADA vào phòng chống rò rỉ nước trong mạng lưới cấp nước. NXB Đại học Xây dựng.

Các tác giả

Hùng Lê Việt
lvhung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Chi Trần Thùy
Linh Phùng Thị
Lê Việt, H., Trần Thùy, C., & Phùng Thị, L. (2019). 10. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT CHO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC GIANG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 63–71. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/201
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31