07. ỨNG DỤNG PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH

Nhung Lê Thị, Quang Vũ Ngọc, Quang Nguyễn Văn

Giới thiệu

Trong xử lý số liệu đo, sai số thô và sai số hệ thống cần được kiểm soát để giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đến chất lượng dãy trị đo. Tuy nhiên, không phải lúc nào các nguồn sai số này cũng dễ dàng phát hiện và bị loại bỏ. Vì vậy, ứng dụng các phép kiểm định thống kê nhằm góp phần kiểm soát sai số và nâng cao chất lượng dãy trị đo thường được các nhà trắc địa quan tâm và nghiên cứu. Trong bài báo này, nhóm tác giả ứng dụng phép kiểm định c2 (Chi-square) và F (Fisher) trong đánh giá độ ổn định mốc khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Charles D. Ghilani; Paul R. Wolf (2006). Adjustment Computations: Spatial Data Analysis, Fourth Edition,John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-471-69728-2.
[2]. Hoàng Ngọc Hà (2006). Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS. NXB Khoa học và kỹ thuật.
[3]. Hoàng Thanh Hưởng; Doãn Huy; Tưởng Chinh (2001). Xử lý số liệu quan trắc biến dạng. (Bản dịch từ tiếng Trung Quốc của PGS. TS. Phan Văn Hiến).
[4]. https://onlinecourses.science.psu.edu/statprogram/node/138.
[5]. Phan Văn Hiến; Đặng Quang Thịnh (2009). Cơ sở bình sai trắc địa. NXB Nông nghiệp.
[6]. Lê Đức Vĩnh (2006). Giáo trình xác suất thống kê. Trường Đại học Nông nghiệp 1.
[7]. Wang Xinzhou; Tao Benzao; Qiu Weining; Yao Yibin (2006). Bình sai trắc địa nâng cao (Bản dịch của Phan Văn Hiến).

Các tác giả

Nhung Lê Thị
ltnhung.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Quang Vũ Ngọc
Quang Nguyễn Văn
Lê Thị, N., Vũ Ngọc, Q., & Nguyễn Văn, Q. (2017). 07. ỨNG DỤNG PHÉP KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 51–56. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/18
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.