01. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT NHIỄM MẶN TỈNH BẾN TRE TỪ ẢNH VỆ TINH SENTINEL - 2

Thảo Giang Thị Phương, Hương Phạm Thị Thu, Hoà Phạm Việt, Bình Nguyễn An

Giới thiệu

Nghiên cứu đã tiến hành thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tỉnh Bến Tre bằng ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao (Sentinel - 2) theo mô hình không gian - thời gian. Nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine (GEE) đã được sử dụng để xử lý và tính toán các chỉ số viễn thám đề xuất. Kết quả cho thấy chỉ số nhóm chỉ số thực vật có tương quan cao với giá trị độ dẫn điện đo đạc trên thực địa (EC), với EVI có hệ số tương quan tốt nhất (R = 0.8) đã được sử dụng để thành lập mô hình thực nghiệm. Chuỗi ảnh trung bình tháng đất nhiễm mặn được thành lập trong cả mùa khô và mùa mưa năm 2018. Thống kế diện tích đất nông nghiệp cho thấy ảnh hưởng bởi mặn thay đổi theo mùa cũng như phụ thuộc vào các mô hình sinh kế nông nghiệp khác nhau. Nghiên cứu kết luận tính ưu việt của việc ứng dụng tư liệu viễn thám như là một phương pháp gián tiếp, kết hợp với công cụ tính toán dữ liệu lớn hiệu năng cao trong việc đánh giá nhanh chóng và chính xác diễn biến ảnh hưởng của đất nhiễm mặn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Verma, K.S., R.K. Saxena, A.K. Barthwal, and S.N. Deshmukh (1994). Remote sensing technique for mapping salt affected soils. International Journal of Remote Sensing, 15(9): p.1901 - 1914.
[2]. Dwivedi, R.S., (2001). Soil resources mapping: A remote sensing perspective. Remote Sensing Reviews, 20(2): p. 89-122.
[3]. Al-Khaier (2003). Soil Salinity Detection Using Satellite Remote Sensing. international institute for geo-information science and earth observation. ITC.
[4]. Dwivedi, R.S., R.V. Kothapalli, and A.N. Singh (2008). Chapter 5. Generation of Farm-Level Information on Salt-Affected Soils Using IKONOS-II Multispectral Data. Remote Sensing of Soil Salinization: Impact on Land Management, ed. G. Metternicht and J.A. Zinck. Boca Raton: CRC Press.
[5]. Allbed, A. and L. Kumar (2013). Soil Salinity Mapping and Monitoring in Arid and Semi-Arid Regions Using Remote Sensing Technology: A Review. Advances in Remote Sensing, p. 373 - 385.
[6]. Hammam, A.A. and E.S. Mohamed (2018). Mapping soil salinity in the East Nile Delta using several methodological approaches of salinity assessment. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science.
[7]. Hiền, B.H. and H.Q. Đức (2009). Tập 7 - Phương pháp phân tích đất. Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Các tác giả

Thảo Giang Thị Phương
Hương Phạm Thị Thu
ptthuong.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hoà Phạm Việt
Bình Nguyễn An
Giang Thị Phương, T., Phạm Thị Thu, H., Phạm Việt, H., & Nguyễn An, B. (2019). 01. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT NHIỄM MẶN TỈNH BẾN TRE TỪ ẢNH VỆ TINH SENTINEL - 2. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 3–12. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/164
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH BẰNG CÔNG NGHỆ GNSS RTK

Trung Dương Thành, Tuấn Hoàng Anh, Dương Đỗ Văn
Abstract View : 50
Download :9