13. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỔI MỚI SINH THÁI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA QUẢNG NGÃI

Hồng Nguyễn Thị Thu, Thúy Đỗ Thị Ngọc, Bắc Chu Duy, Hằng Lê Minh, Chi Trần Thanh

Giới thiệu

Nghiên cứu áp dụng mô hình đổi mới sinh thái cho Công ty bia Quảng Ngãi nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp thực hiện cải tiến nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng đầu vào theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và giảm tác động gây ô nhiễm môi trường. Trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ, doanh nghiệp thay đổi những công đoạn tạo ra chất thải, gây lãng phí, không hiệu quả, và đã cải tiến thiết kế bao bì giúp giảm tiêu hao năng lượng trong quá trình vận chuyển và thu hồi thải bỏ. Đổi mới sinh thái giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu về hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. UNEP (2014). Sổ tay đổi mới sinh thái.
[2]. UNEP (2014). Hướng dẫn sử dụng công cụ đổi mới sinh thái.
[3]. Hiệp hội sản xuất đồ uống (2016). Sáng tạo Bia & Rượu mạnh - Xu hướng chính, 2014 - 2015 và báo cáo Ngành Bia trong quá trình chuyển đổi: bao gồm các thị trường, sản phẩm mới và Người tiêu dùng 2012.
[4]. Nguyễn Thị Thu Hồng (2018). Nghiên cứu áp dụng mô hình đổi mới sinh thái cho một doanh nghiệp thí điểm. Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các tác giả

Hồng Nguyễn Thị Thu
Thúy Đỗ Thị Ngọc
ngocthuy2791@gmail.com (Liên hệ chính)
Bắc Chu Duy
Hằng Lê Minh
Chi Trần Thanh
Nguyễn Thị Thu, H., Đỗ Thị Ngọc, T., Chu Duy, B., Lê Minh, H., & Trần Thanh, C. (2019). 13. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỔI MỚI SINH THÁI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA QUẢNG NGÃI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (24), 109–113. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/150
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2