Trở lại thông tin của bài báo 04. THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KÈ BỜ TẢ SÔNG HỒNG, KHU VỰC CẦU PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI Tải xuống Tải xuống PDF
Themes by Openjournaltheme.com

Trích dẫn bởi

Tất cảTừ 2019
Trích dẫn309161
h-index86
i10-index61
0
42
21
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024261281111196192024252026374210