08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

An Bùi Ngọc

Giới thiệu

Giá đất là một trong những thông tin quan trọng trong hệ thống thông tin đất đai, nó giúp các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai đưa ra được những quyết định hợp lý liên quan tới quy hoạch và kinh tế bất động sản. Một trong những phương pháp hiển thị thông tin về giá đất trực quan, rõ ràng nhất là ở dạng đồ giải, tức dạng bản đồ giá đất. Bài báo giới thiệu phương pháp luận về thành lập bản đồ giá đất, trên cơ sở đó tiến hành thành lập bản đồ giá đất phổ quát của xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp phân vùng giá dựa vào các đặc tính của khu vực. Từ đó, cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định liên quan đến kinh tế và quản lý bất động sản của xã.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất.
[2]. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất.
[3]. Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015 - 2019.
[4]. Bảng giá đất xã Văn tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
[5]. Prus B. (2010). Mapy wartości gruntów jako wspomagający gospodarowanie terenami wgminie. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr.12.
[6]. Budzynśki T. (2012). Wykorzystanie mapy wartości gruntów w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.2, nr.2.

Các tác giả

An Bùi Ngọc
bnan@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Bùi Ngọc, A. (2019). 08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (24), 68–72. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/145
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 43
Download :16