13. KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI HỐ DÙNG, XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

Thơm Phạm Thị, Khôi Nguyễn Tuấn, Trang Phạm Thị

Giới thiệu

Dự án khai thác đá vôi mỏ Hố Dùng thuộc công ty cổ phần Võ Nói tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động khai thác đá vôi không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường. Kết quả kiểm toán tác động môi trường đã chỉ ra những tác động môi trường thực tế từ hoạt động khai thác mỏ tới môi trường nước, không khí, cảnh quan, chất lượng môi trường sống của người dân trong khu vực cũng như công nhân lao động. Trước khi đi vào khai thác mỏ đá vôi Hố Dùng, chủ dự án đã tiến hành thành lập báo cáo Đánh giá tác động Môi trường (ĐTM). Tuy nhiên, ngoài những tác động đã được nêu ra trong báo cáo ĐTM, một số tác động nảy sinh chưa được dự báo hoặc xảy ra do thực hiện không tốt các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cũng đã được đánh giá. Không khí khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của mỏ bị ô nhiễm bụi ở mức độ nhẹ dẫn tới chất lượng sống của người dân suy giảm. Công nhân lao động có các biểu hiện mắc bệnh nghề nghiệp như đau mắt, đau tai, viêm họng. Trên cơ sở kết quả kiểm toán, bài báo cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và cải thiện vấn đề môi trường ở cơ sở.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Phạm Thị Việt Anh (2015). Kiểm toán tác động môi trường - kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 2S.
[2]. Nguyễn Phương Lan (2016). Kiểm toán môi trường một số mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đại học Quốc gia Hà Nội.
[3]. Công ty CP Võ Nói (2010). Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, mở rộng khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Hố Dùng - xã Đồng Tân, huyện hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”.

Các tác giả

Thơm Phạm Thị
thompt87@wru.vn (Liên hệ chính)
Khôi Nguyễn Tuấn
Trang Phạm Thị
Phạm Thị, T., Nguyễn Tuấn, K., & Phạm Thị, T. (2018). 13. KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI HỐ DÙNG, XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 100–109. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/119
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE BÁN TRÁI CÂY, PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH THÔNG MINH

Giang Nguyễn Hoàng, Hiếu Vũ Hữu, Duy Nguyễn Tiến, Hiếu Nguyễn Hữu, Hoàng Nguyễn Đình, Tú Nguyễn...
Abstract View : 128
Download :25