Hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường là các nhà khoa học uy tín, có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực của tạp chí, trong đó có nhiều chuyên gia thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các viện nghiên cứu, các trường đại học uy tín.