Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường (ISSN 0866-7608) (tên tiếng Anh: Journal of Science on Natural Resources and Environment) (sau đây gọi tắt là “Tạp chí”) là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tạp chí được cấp phép hoạt động tạp chí in lần 1 vào năm 2012 và lần 2 vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 theo Giấy phép số 367/GP-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với một số thông tin cụ thể như sau:

1. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tạp chí

- Thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Định kỳ theo kỳ hạn xuất bản để giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Nội dung công bố

- Thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật, các kết quả ứng dụng chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

- Thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các đối tác trong, ngoài nước của Nhà trường;

3. Các lĩnh vực chuyên sâu

(i) Quản lý Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững (Khoa học môi trường, Quản lý đất đai, Khí tượng và khí hậu học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Thủy văn học, Quản lý tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, Quản lý biển,...); 

(ii) Công nghệ kỹ thuật (Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Sinh học ứng dụng, Công nghệ thông tin);

(iii) Kinh tế - xã hội (Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn; Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng; Luật; Bất động sản; Ngôn ngữ Anh; …).

4. Thể thức xuất bản

4.1. Kỳ Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh;

- Kỳ hạn xuất bản: 03 tháng/kỳ;

- Thời gian phát hành: Ngày 30 các tháng 3, 6, 9 và 12;

- Khuôn khổ: 19 cm x 27 cm;

- Số trang: 204 trang.

 4.2. Kỳ Journal of Science on Natural Resources and Environment

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Anh;

- Kỳ hạn xuất bản: 01 kỳ/năm;

- Thời gian phát hành: Ngày 30 tháng 12;

- Khuôn khổ: 19 cm x 27 cm;

- Số trang: 204 trang.

5. Đối tượng phục vụ

Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường và bạn đọc quan tâm Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường là tạp chí khoa học đa ngành, hoạt động theo các nội dung tại Quy định về tổ chức quản lý, phản biện, in ấn, phát hành Tạp chí do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành.

Trong những năm hoạt động báo chí in, Tạp chí đã liên tục được cải tiến đổi mới không chỉ về hình thức trình bày mà chất lượng các bài báo khoa học được công bố ngày càng được nâng lên với nội dung đa dạng, cách tiếp cận đa ngành, liên ngành và phạm vi nghiên cứu trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam với mục tiêu xây dựng một tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế. Các ấn phẩm xuất bản thường kỳ của Tạp chí được bạn đọc trong nước và ngoài nước đánh giá cao, với thông tin phong phú, đa dạng, đa chiều, với nhiều bài viết phân tích sâu sắc có số liệu khoa học, đảm bảo độ tin cậy; đồng thời các bài báo được công bố trên tạp chí; trên Website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (Vietnam Journals Online - VJOL) sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích, là nguồn dữ liệu khoa học mở cho các nhà nghiên cứu, cho giảng viên và người học.

Hiện nay, hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường là các nhà khoa học uy tín, giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực của Tạp chí, trong đó có sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các viện nghiên cứu, các trường đại học uy tín trên toàn quốc. Với sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm công tác báo chí, các bước, các khâu từ nhận bài, phản biện độc lập, biên tập, xuất bản và phát hành đều được thực hiện theo đúng quy định và từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế.

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường đã được 05 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đánh giá, xếp hạng và công nhận điểm công trình từ 0,25 điểm đến 0,75 điểm, gồm có các hội đồng sau:

  • Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi: 0-0,75;
  • Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 0-0,5;
  • Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc: 0-0,5;
  • Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 0-0,25;
  • Hội đồng Giáo sư liên ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm: 0-0,25.

Tạp chí đạt được những thành tựu nêu trên ngoài sự nỗ lực phấn đấu và không ngừng đổi mới từ tư duy đến hành động đối với hoạt động báo chí, Tạp chí còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ mạnh mẽ của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cùng với sự đóng góp tích cực, hiệu quả từ các nhà khoa học trên cả nước. Sự thành công đó còn có sự đồng hành của các thành viên Hội đồng Biên tập đã góp phần nâng cao chất lượng của các công bố khoa học, đảm bảo tính khoa học và nâng tầm giá trị học thuật của Tạp chí trong mạng lưới các tạp chí khoa học uy tín quốc gia.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và giáo dục toàn cầu cùng với những yêu cầu của Việt Nam hiện nay về chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới sẽ có sự chuyển mình vượt bậc, chuẩn hóa các hoạt động trong khuôn khổ được phép thực hiện với cơ cấu tổ chức mới hướng tới đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí của công trình khoa học với điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ 0,75 điểm đến 1.0 điểm.