Ban lãnh đạo tạp chí

Tổng biên tập

PGS.TS. Lê Thị Trinh

 

Phó tổng biên tập


TS. Nguyễn Bá Dũng